Met trots presenteren wij ons nieuw jubileums-tenue

Dit seizoen bestaat onze mooie vereniging 80 jaar. 80 jaar is deze vereniging al verbonden aan het dorp Stevensweert. Zijn vriendschappen ontstaan, zijn feesten gevierd. Vandaag de dag is dat nog steeds de orde van de dag.
Om het jubileum-jaar eer aan te doen zijn we afgelopen seizoen met onze goud-sponsoren om tafel gaan zitten om er dit jaar representatief goed voor de dag te komen. Samen met ’t Aod Klooster, Morpak Packaging, Van der Leeuw Advocatuur, Sauren Kraanbediening en Vleeshouwers Financieel Adviesbureau zijn we erin geslaagd om een mooi jubileums-tenue samen te stellen.

Lees verder

Uitnodiging ledenvergadering 20/21

Het bestuur van V.V. Stevensweert nodigt de leden, trainers en vrijwilligers uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 4 september 2020 (kermisvrijdag) a.s. om 21.00 uur (na de training van de senioren) in de kantine op sportpark “de Werken”. Agendapunten• Opening• Mededelingen• Notulen vorige jaarvergadering• Jaarverslag 2019/2020• Financieel jaarverslag• Sponsoring• Vaststellen contributie• Rondvraag• Sluiting NB. bijgevoegde documenten kunnen door leden gedownload & geprint worden.Bij afwezigheid dit graag vooraf melden via info@vvstevensweert.nl of geef het door aan een van de bestuursleden.We hopen velen van u die avond te verwelkomen.Met vriendelijk groet,Bestuur V.V. Stevensweert

Lees verder

Seizoenstart 2020/2021

Beste talenten,Zoals bekend is gemaakt tijdens de laatste persconferentie gaan vanaf 1 juli de sportcomplexen weer open. Onze mooie wei mag weer met ons fluwelen techniekje bespeeld worden. Met bestuur hebben we laatst bij elkaar gezeten om een aantal zaken door te spreken. Komend seizoen viert de vereniging zijn 80 jarig bestaan. 80 jarig bestaan:Enkele activiteiten georganiseerd door het jaar heen. Kroegentocht met huifkar is onder andere een idee. Datum volgt nog. Start competitie:20 september! Er zullen 2 oefenwedstrijden gepland worden voorafgaand. Trainingen:Vrijdag 21 augustus starten we met trainen om 19.30 uur scherp! Vrijdag 28 augustusNa de training wordt er

Lees verder

Covid-19 raakt ook ons

Update 01-07-2020De regering heeft bekendgemaakt dat de sportkantines weer geopend mogen worden en dat contactsport weer mogelijk is. Dat wilt voor ons zeggen dat onder andere de koffieclub ook weer mag gaan genieten van hun dagelijkse bakkie leut op ons complex.Voor onze senioren betekend dit dat bij interesse de trainingen weer hervat zullen worden. Uiteraard houden wij ons wel zoveel als mogelijk aan de Corona maatregelen. Het Coronavirus raakt ook onze vereniging. Wij hebben als bestuur op advies van de overheid besloten ons complex te sluiten tot nader order. Het vriendelijke doch dringende verzoek ons complex niet te betreden.Aan alle

Lees verder

Potgrondactie 2020

Met de lente in het verschiet zal voetbalvereniging V.V. Stevensweert wederom potgrond huis-aan-huis komen verkopen. De potgrondzakken van 50 liter worden aangeboden voor de prijs van € 5,00 per stuk.De potgrond hebben we ook dit jaar weer bij onze oude, vertrouwde leverancier besteld. De kwaliteit van de potgrond is dit jaar dus weer zoals u die al jaren gewend bent!Vrijdagavond 13 maart of zaterdagochtend 14 maart zullen de leden van de voetbalvereniging bij u langs komen voor de huis-aan-huis verkoop. U bent dit jaar ook welkom op zaterdag 14 maart van 9:00 uur tot 13:00 uur op de parkeerplaats van

Lees verder