Gedragsregels

Algemene gedragsregels

 • Wij gaan (in woord en daad) met respect met elkaar om;
 • Wij spelen voetbal volgens de regels en accepteren en respecteren de beslissingen van de scheidsrechter;
 • Wij gaan met respect om met andermans eigendommen (o.a. die van RKVV Stevensweert en van de clubs waar wij te gast zijn);
 • Wij houden ons aan de opgestelde gedragsregels
 • Wij zijn gastheer bij thuiswedstrijden en gedragen ons als gast bij uitwedstrijden.
 • Wij spreken de ander aan op zijn gedrag indien dat gedrag de club of een derde schaadt en wij accepteren het als wij zelf (op een correcte manier) worden aangesproken op ons gedrag;
 • Wij melden overtredingen van de gedragsregels bij het bestuur;
 • Wij houden ons aan de afspraken die we met elkaar maken.

Kantine

 • Het is niet toegestaan zich achter de bar of in de keuken te begeven. Dit is enkel en alleen toegestaan aan dienstdoende kantinevrijwilligers en bestuursleden;
 • Alleen de kantinevrijwilligers of bestuursleden mogen de audio en video apparatuur bedienen;
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging;
 • Consumpties en etenswaar dienen contant afgerekend te worden;
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
  • Jeugdspelers, tot en met de B-jeugd. Voor de A-jeugd is matig alcoholgebruik toegestaan, mits men ten minste 18 jaar oud is;
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd;
 • Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine of de bestuurskamer
 • te betreden;
 • In onze kantine geldt een algemeen rookverbod. Rokers kunnen terecht aan de buitenzijde van de kantine;
 • Het in de kantine in bewaring geven van waardevolle spullen is geheel voor eigen risico;
 • Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van het bestuur, voorwerpen in de ruimte(n) aan te brengen.


Gebruik kleedruimte

 • Het lokaal dient na afloop van elke training/wedstrijd veegschoon achtergelaten te worden;
 • Afval hoort in de afvalbak. In alle lokalen is een afvalbak aanwezig;
 • In al onze kleedruimten geldt een algemeen rookverbod;
 • Schoenen schoonmaken doe je buiten op de daarvoor bestemde borstels, niet in de kleedkamers. Schoenen mogen niet in de doucheruimte schoongemaakt worden;
 • Controleer bij het verlaten van de kleedkamer of er iets of iemand achterblijft
 • De laatste die de kleedruimte verlaat is verantwoordelijk voor het naleven van bovengenoemde regels;
 • RKVV Stevensweert is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadigingen van uw eigendommen.


Accommodatie

 • Het betreden van de sportvelden mag alleen onder begeleiding van een leider;
 • Doelen en vangnetten:
  • De doelen dienen na afloop van een training van het veld verwijderd te worden;
  • Doelen, vangnetten en dug-outs zijn geen klimtuigen.
 • Gelieve tijdens wedstrijden aan de buitenzijde van de omheining plaats te nemen. Aan overtreders wordt de eventuele boete doorberekend;
 • Afval hoort in de afvalbak. Er zijn voldoende afvalbakken op onze accommodatie te vinden;
 • Glaswerk hoort in de kantine. Langs het speelveld of in de kleedruimten mogen geen glazen meegenomen worden (voorschrift KNVB);
 • Op onze accommodatie is voldoende parkeergelegenheid. Parkeer netjes, u bent niet de enige;
 • Fietsen dienen gestald te worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken (bij de ingang van de kantine aan parkeerplaatszijde);
 • Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de nachtrust in de directe omgeving niet te verstoren door overmatig geluid in de vorm van luidruchtig praten, toeteren en vol gas wegrijden met brommer of auto;
 • Het niet opvolgen van onze gedragsregels kan weigering van de toegang tot het accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Een besluit daartoe wordt door de directie genomen;
 • Bezoekers dienen de aanwijzingen van het bestuur of aangewezen vrijwilligers stipt op te volgen;
 • De vereniging is NIET aansprakelijk voor schade of diefstal van u eigendommen.

Diefstal

 • Bij diefstal zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie;
 • Wanneer een lid wordt betrapt bij het stelen van andermans goederen of goederen van de vereniging zal hij de toegang tot het sportpark worden ontzegd totdat het bestuur hem of haar hierover een uitspraak heeft gedaan;
 • Bij opzettelijke vernieling/beschadiging van eigendommen van de vereniging of bij andere verenigingen zal de schade verhaald worden op de desbetreffend persoon of ouder/verzorger. Indien nodig zal er aangifte bij de politie worden gedaan;
 • De vereniging is NIET aansprakelijk voor schade of diefstal van u eigendommen.


Bij het betreden van onze accommodatie gaat u akkoord met bovengenoemde regels.
Het bestuur kan en mag ten aller tijde deze gedragsregels aanpassen.