Sponsoren

Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring, geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen aan te schaffen, opleiden van trainers en leiders binnen onze eigen vereniging en activiteiten te ontplooien. Dit komt de uitstraling en de levendigheid van het dorp Stevensweert, de vereniging en haar leden ten goede.

Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de vereniging.
Wij hebben binnen onze vereniging verschillende mogelijkheden. Dit gaat van goud-sponsorschap tot de club van 50.
Veel van de huidige sponsoren van de vereniging zijn een overeenkomst aangegaan, niet alleen om hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid in de gemeenschap te vergroten, maar vooral ook omdat ze de vereniging en haar leden een warm hart toedragen. Het bestuur zal alles in het werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol te houden. Dit om er voor te zorgen dat de vereniging het waard blijft om als sponsor te steunen.

Neemt u ook een kijkje bij onze huidige sponsoren want zonder hun steun zal de voetbalsport in Stevensweert nooit meer hetzelfde zijn.