Werkzaamheden ‘veld 2 + 3’

Zoals bekend is de gemeente Maasgouw i.s.m. WML en Enexis gestart om de kern van het dorp grondig aan te pakken en gereed te maken voor de toekomst. Medio mei 2022 zal gestart worden met fase 2 van dit omvangrijke project.
Voor de tijdelijke opslag van materiaal wordt momenteel op de oude voetbalvelden depots ingericht voor het materiaal.
Daarnaast willen wij jullie informeren dat op het voormalige veld 3 in opdracht van KPN een zendmast geplaatst wordt. Dit zal gepaard gaan met enige vorm van overlast in de vorm van geluidshinder en meer verkeersbewegingen rondom het sportcomplex.
Mocht uw zoon en/of dochter gebruik maken van ons sportveld waarschuw ze dan voor eventuele gevaarlijke situaties i.v.m. het extra verkeer en bouwmateriaal.

Wij als vereniging staan hier echter volledig buiten. Mochten jullie klachten ervaren wend jullie dan s.v.p. tot onze gemeente. (0475 – 85 25 00 of info@gemeentemaasgouw.nl )