Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door RKVV Stevensweert met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

RKVV Stevensweert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van RKVV Stevensweert.

RKVV Stevensweert behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van RKVV Stevensweert.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Voor meer vragen kan altijd contact met de webmaster worden opgenomen via het contactformulier.