Spaarkas Du’m drin

Met de start van het nieuwe seizoen heeft de spaarkascommissie ook het spaarseizoen weer geopend. Het is weer mogelijk om te sparen in de spaarkas in de kantine. Sparen doe je door middel van minimaal €1,25 te sparen per week. De contributie die je spaart (€1,25) wordt aan het eind van het spaarseizoen gebruikt voor een activiteit met alle spaarders. Al het extra wat je spaart krijg je uiteindelijk uitbetaald.

Er zijn nog plaatsen over in de spaarkas. Deelname aan de spaarkas kan door je naam op te schrijven op een vrij nummer op het formulier naast de spaarkast. De spaarkascommissie hoopt weer op een succesvol spaarseizoen. Doe jij mee?

Spelregels spaarkas Du’m drin

  • Lichten van de Spaarkas gebeurd iedere vrijdagavond (m.u.v. feestdagen en winterstop) tussen 21.00 en 21.30.
  • De contributie voor de spaarkas bedraagt €1,25 per week
  • Minimaal wekelijks spaarbedrag bedraagt €1,25 (mits er ook gelicht wordt)
  • Bij niet of te weinig sparen bedraagt de boete €0,50
  • Aan het einde van het voetbalseizoen wordt het gespaarde bedrag minus de contributie (voor de feestdag/avond) en boetes uitbetaald
  • Bij geen deelname aan de feestdag/avond is geen restitutie van de geïnde contributie mogelijk (datum wordt ruim op tijd gereserveerd)
  • Wij verwachten van ieder lid dat hij/zij volgens de voorgeschreven notulen zijn spaargedrag zal nakomen