Jaarvergadering 2020/2021

Het bestuur van V.V. Stevensweert nodigt de leden, trainers en vrijwilligers uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 12 november 2020 a.s. om 21.00 uur (na de training van de senioren) in de kantine op sportpark “de Werken”.

Agendapunten

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen vorige jaarvergadering
  • (leden hebben de notulen ontvangen via e-mail)
 • Jaarverslag 2012/2021
 • Financieel jaarverslag
 • Sponsoring
 • Vaststellen contributie
 • Rondvraag
 • Sluiting

Bij afwezigheid dit graag vooraf melden via info@vvstevensweert.nl of geef het door aan een van de bestuursleden.
We hopen velen van jullie deze avond te mogen verwelkomen.
Met vriendelijk groet,
Bestuur V.V. Stevensweert