Uitnodiging ledenvergadering 20/21

Het bestuur van V.V. Stevensweert nodigt de leden, trainers en vrijwilligers uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 4 september 2020 (kermisvrijdag) a.s. om 21.00 uur (na de training van de senioren) in de kantine op sportpark “de Werken”.

Agendapunten
• Opening
• Mededelingen
• Notulen vorige jaarvergadering
• Jaarverslag 2019/2020
• Financieel jaarverslag
• Sponsoring
• Vaststellen contributie
• Rondvraag
• Sluiting

NB. bijgevoegde documenten kunnen door leden gedownload & geprint worden.
Bij afwezigheid dit graag vooraf melden via info@vvstevensweert.nl of geef het door aan een van de bestuursleden.
We hopen velen van u die avond te verwelkomen.
Met vriendelijk groet,
Bestuur V.V. Stevensweert