Covid-19 raakt ook ons

Update 01-07-2020
De regering heeft bekendgemaakt dat de sportkantines weer geopend mogen worden en dat contactsport weer mogelijk is. Dat wilt voor ons zeggen dat onder andere de koffieclub ook weer mag gaan genieten van hun dagelijkse bakkie leut op ons complex.
Voor onze senioren betekend dit dat bij interesse de trainingen weer hervat zullen worden. Uiteraard houden wij ons wel zoveel als mogelijk aan de Corona maatregelen.

Het Coronavirus raakt ook onze vereniging. Wij hebben als bestuur op advies van de overheid besloten ons complex te sluiten tot nader order. Het vriendelijke doch dringende verzoek ons complex niet te betreden.
Aan alle leden, supporters en mensen om ons heen. Blijf sterk en gezond in deze vreemde tijd.