Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van V.V. Stevensweert nodigt de leden, trainers en vrijwilligers uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 25 november 2022 a.s. om 21.00 uur (na de training van de senioren) in de kantine op sportpark “de Werken”.

Agendapunten

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen vorige jaarvergadering
  • De notulen van afgelopen vergadering hebben alle leden digitaal toegezonden gekregen.
 • Jaarverslag 2021/2022
 • Financieel jaarverslag
 • Sponsoring
 • Vaststellen contributie
 • Rondvraag
 • Sluiting

Hopende op jullie aanwezigheid.