Effectief Walburgia te sterk voor Stevensweert

Stevensweert 1 – Walburgia 1 | Sportpark ‘de Werken’ | Uitslag: 0-3Doelpuntenmakers: – Op een druiperige zondagmorgen verzamelen de spelers van Harold zicht in de kantine onder het genot van een kopje koffie voor diegene die daar interesse in hebben. In de kleedkamer is het vervolgens rustig. In ieder geval rustiger dan normaal. Komt het door de late zaterdagnacht of komt het toch door de spanning van deze derbywedstrijd? De warming-up begint maar bij het positiespel merk je dat niet iedereen bij de les is. Ballen vliegen je om de oren en komen niet bij de persoon van eigen kleur.

Lees verder

Doelpuntenregen in Stevensweert onder een stralend zonnetje

Stevensweert 1 – SNA 3 | Sportpark ‘de Werken’ | Uitslag: 12-0Doelpuntenmakers: Jan, Sean, Kyle, Tim en Raf Nadat iedereen een uur langer heeft kunnen slapen verzamelden de 15 opgeroepen spelers de kantine. De tegenstander arriveerde om klokslag 09:30 uur wat betekende dat de voorbereiding voor de wedstrijd Stevensweert 1 – SNA 3 kon beginnen.Na een gezapige warming-up floot scheidsrechter Halderit om 10:30 voor het startsignaal van de wedstrijd. Al snel was te merken dat Stevensweert de bovenliggende partij was en zou zijn deze wedstrijd. Binnen 10 minuten speeltijd had Stevensweert al verschillende kansen gehad en was SNA nog niet

Lees verder

Jaarvergadering 2020/2021

Het bestuur van V.V. Stevensweert nodigt de leden, trainers en vrijwilligers uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 12 november 2020 a.s. om 21.00 uur (na de training van de senioren) in de kantine op sportpark “de Werken”. Agendapunten Opening Mededelingen Notulen vorige jaarvergadering (leden hebben de notulen ontvangen via e-mail) Jaarverslag 2012/2021 Financieel jaarverslag Sponsoring Vaststellen contributie Rondvraag Sluiting Bij afwezigheid dit graag vooraf melden via info@vvstevensweert.nl of geef het door aan een van de bestuursleden.We hopen velen van jullie deze avond te mogen verwelkomen.Met vriendelijk groet,Bestuur V.V. Stevensweert

Lees verder

Spaarkas Du’m drin

Met de start van het nieuwe seizoen heeft de spaarkascommissie ook het spaarseizoen weer geopend. Het is weer mogelijk om te sparen in de spaarkas in de kantine. Sparen doe je door middel van minimaal €1,25 te sparen per week. De contributie die je spaart (€1,25) wordt aan het eind van het spaarseizoen gebruikt voor een activiteit met alle spaarders. Al het extra wat je spaart krijg je uiteindelijk uitbetaald. Er zijn nog plaatsen over in de spaarkas. Deelname aan de spaarkas kan door je naam op te schrijven op een vrij nummer op het formulier naast de spaarkast. De

Lees verder